Výmena vodomerov
vodoinštalatérske práce

Vodomery

Naša spoločnosť pre svojich zákazníkov uskutočňuje výmeny vodomerov, ktoré slúžia ako merače pretečeného objemu studenej a teplej vody.
 

Keďže demontáž a montáž určených meradiel môže vykonávať iba osoba, ktorá je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie a je registrovaná na ÚNMS, sme držiteľmi potrebných certifikácií. Dokážeme inštalovať vodomery na potrubia rozmerov od DN 15 do DN 100.
 

Spolupracujeme s viacerými výrobcami vodomerov ako sú napr. ENBRA a SENSUS. Výmenu vieme realizovať podľa parametrov na konkrétnom mieste či individuálnych potrieb a želaní zákazníka  - napríklad vodomer s rádiovým odpočtom, antimagnetický vodomer a pod.